Társoldalunk:
Hírlevél

Megemelhetik a Hungaroring zajkorlátját

2015.08.08. 08:48

Nemzetgazdasági szempontból előnyös a licenccel működő versenypályák tevékenysége, ezért a Földművelésügyi Minisztérium megemelné a létesítményekre érvényes zajkorlátokat. A döntés 17 ezer embert érinthet közvetlenül, elutasítása a Hungaroring fenntarthatatlanságát eredményezné.

Hosszú évek óta feszültségeket okoz a Hungaroring és a környező települések lakói között a pályán zajló tevékenységek által keltett zaj. Az elmúlt időszakban a létesítmény együttműködési megállapodások révén próbálta kezelni a konfliktust, a pálya kihasználtsága viszont továbbra is magas, és a zaj sem csillapodott érdemben. A Földművelésügyi Minisztérium ezért a Közlekedéstudományi Intézet bevonásával hatástanulmányt készíttetett, és ennek eredménye alapján rendeletmódosítással megemelnék a zajszint határértékeit.

„A nemzetközi licenccel rendelkező gyorsasági autó- és motorversenypályák zajkibocsátási határértékét a környezetvédelmi hatóságok jelenleg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján állapítják meg. Jelenleg az országban két ilyen versenypálya üzemel: a Hungaroring (Mogyoród) és a Pannonia-Ring (Ostffyasszonyfa)” – áll az előterjesztés szükségességének indoklásában.

A Forma-1 már nem a leghangosabb motorsport-esemény a HungaroringenForrás: Hungaroring média

„A gyorsasági autó- és motorversenyek zajkibocsátása - a zajforrás jellegéből adódóan - műszaki eszközökkel nem csillapítható hatékonyan. A pálya kedvezőtlen fekvése és a lakott területektől való kis távolsága esetén a jelenleg hatályos zajkibocsátási határértékek betartására nincs műszaki megoldás. A nemzetközi szinten is jelentős versenypályák üzemeltetéséhez azonban, azok turisztikai vonzereje miatt fontos nemzetgazdasági érdek fűződik.”

Az előterjesztés kiemeli, hogy még csak tervezetről van szó, ezért annak „koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak” és „jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.” A változások szerint az eddig 6 óra és 23 óra közötti nappali időszaknak már 22 órakor vége lenne, motorsport létesítmények közelében pedig 8 és 20 óra között lehetne zajongani.

Viszont, az onnan származó zaj terhelési határértékei minden alábbi kategóriában 5 decibellel magasabbak lennének a jelenlegi jogszabályban foglalt üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeinél, és az alábbiak szerint alakulnának:

Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre nappal (08 – 20 óra) (dB)
Különleges területek közül az egészségügyi területek 45
Üdülőterület 50
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 55
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 60
Gazdasági terület 65

A javaslat naptári évenként üdülő- és kertvárosi lakóterületek esetében 40, nagyvárosi lakóterületeken 30, gazdasági területeken pedig 10 napra engedélyezne mentességet a versenypályák számára. Ezeken a napokon 8 és 22 óra között egységesen 70 decibel lehetne a zajszint határértéke. Betartandó korlátozás továbbá, hogy üdülő- és kertvárosi lakóterületeken évente maximum 30 napig lehet túllépni a 60 decibelt, és csak 10 napig a 65 decibelt, nagyvárosias lakóterületeken pedig évi 10 napig szabad meghaladni a 65 decibelt.

A hatástanulmány kivonata szerint az intézkedés 17 ezer lakót érintene közvetlenül, de javítaná az ország versenyképességét, mert a „nemzetközi versenyek jelentős idegenforgalmi vonzerőt gyakorolnak és ezzel hozzájárulnak a turisztikai bevételek növeléséhez. A versenyek nemzetközi média megjelenése hozzájárul az országimázs építéséhez.”

A tanulmány megemlíti, hogy az Observer mérése alapján a 2012-es túraautó-világbajnoki futam – valószínűleg csak a hazai összesítés szerint – „95 millió embert szólított meg, 1206 fórum és 164 médium által, amely több mint 437 millió Ft marketingértéket képvisel.”

A WTCC futama is jelentős marketing-értékkel bír az ország számáraForrás: Farkas Péter (Origo)

Kiemelik, hogy a „jogszabály módosítás nélkül a Hungaroring versenypálya működése ellehetetlenülne és mindezek az előnyök elmaradnának”, valamint „a környezetvédelmi hatóság köteles lenne a Hungaroringen folytatott tevékenységeket jelentős mértékben korlátozni, így a legjelentősebb zajhatással járó nemzetközi versenyek nem kerülhetnének megrendezésre.”

Bár a módosítás nem járul hozzá a foglalkoztatottság növekedéséhez, elmaradása esetén a Hungaroring Sport Zrt. működése pénzügyileg nem lenne fenntartható” és „15 fős állományi létszámának elbocsátása mellett a korlátozás a működés során alkalmazott kis- és középvállalatokhoz tartozó beszállítókat is ellehetetlenítené (ezek becsült létszáma több ezer fő).” A tervezet 2015. augusztus 14-ig véleményezhető a joginfo@fm.gov.hu címen.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK